October 2, 2022

Binalewala Mp3 Download – Binalewala Lyrics – Balewala MP3 Music Songs

Binalewala mp3 download – Binalewala Lyrics – Balewala Free Download. Are you looking Binalewala Song ? and want to learning Binalewala Lyrics ? You got it, because we have made this for you, try learning and sing the song.

Ikaw na pala
Ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko
Pakisabi na lang
Na ‘wag nang mag-alala at okay lang ako
Sabi nga ng iba
Kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo
Hahayaan mo na mamaalam
Hahayaan mo na lumisan hmm
Kaya’t humihiling ako kay Bathala
Na sana ay hindi na siya luluha pa
Na sana ay hindi na siya mag-iisa
Na sana lang
Ingatan mo siya
Binalewala niya ako dahil sa’yo
Nawalan na ng saysay ang pagmamahal
Na kay tagal ko ring binubuo
Na kay tagal ko ring hindi sinuko
Binalewala niya ako dahil sa’yo
Dahil sa’yo

Binalewala SONG Download

Heto na’ng huling awit na kanyang maririnig (ha ha)
Heto na’ng huling tingin na dati siyang kinikilig (ha ha)
Heto na huling araw ng mga yakap ko’t halik (ha ha)
Heto na heto na
Sabi nga ng iba
Kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo
Hahayaan mo…

Also Read : Create Moonton Account – Moonton Sign Up Free – Moonton Login

Binalewala Mp3 Download
Binalewala Download

We believe this post on Binalewala Mp3 Download was helpful to you. Feel free to let us know how you feel through our comment section. you can also drop your email or phone no for free updates on  Binalewala Mp3 Download.

Blogarama - Blog Directory